Tomasz Rudnicki - Coach
Tomasz Rudnicki - Coach
executive, business, life coaching
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

 
Business & Life ⁞ Coach ⁞ Mentor ⁞ Counsellor ⁞ Trener ⁞ Doradca ⁞ Interim Manager ⁞ Terapeuta PDS
  • 🔴 Rozwijam kompetencje miękkie, aby zwiększyć swoją skuteczność i efektywność w roli lidera. Sprawność emocjonalna, odporność psychiczna, skuteczna komunikacja, procesy zmian, procesy decyzyjne, zarządzanie wyzwaniami, problemami i kryzysami.

   🔴 Pracuję z osobami uwięzionymi i uwikłanymi w osobiste i zawodowe problemy czy dylematy.
   Udzielam pomocy w przeprowadzeniu transformacyjnych zmian. Dla osób chcących wyjść po za krąg powtarzalnych sytuacji i schematów.

   🔴 Wspieram w rozwoju start-upy oraz młode, małe i średnie Firmy

   🔴 Transferuję wiedzę z dużego biznesu, pomagam zmienić lub stworzyć i wdrożyć Misję, Wartości i Kulturę Organizacyjną Przedsiębiorstw

   🔴 Wspieram ludzi zmęczonych kulturą korporacyjną, o obniżonym poczuciu, własnych dokonań i kompetencji. Wypalonych zawodowo i poszukujących sensu. Pomagam poczynić zmiany we własnym środowisku pracy lub przygotować się do nowej ścieżki zawodowej

   🔴 Buduję projekty rozwojowych warsztatów szkoleniowych indywidualne oraz dla zespołów.

   🔴 Udzielam wsparcia psychologicznego i terapeutycznego w zakresie motywacji, pracoholizmu, wypalenia zawodowego, mobbingu, poczucie własnej wartości, wewnętrznego krytyka, wzorców, przekonań, schematów, relacji partnerskich, postawy życiowej, poczucie sensu, harmonii w życiu...

   Z wykorzystaniem prawie 30 letniego doświadczenia w międzynarodowym biznesie. Wiedzy naukowej popartej badaniami. Bliskie memu sercu jest myślenie krytyczne i twórcze.

   Główne obszary to kompetencje miękkie liderów inspiratorów, handel, dystrybucja, sprzedaż, eksport, logistyka, zarządzanie, negocjacje, motywacja i zaangażowanie, zmiany, komunikacja i marketing, relacje, kapitał ludzki i HR management. Tworzę modele biznesowe i handlowe.


Tomasz Rudnicki - Coach | Wszystkie wydarzenia Coacha