Coach, trener, mentor, psycholog

Coach, trener, mentor, psycholog – różnice i podobieństwa

Coach trener, mentor oraz psycholog – czym się zajmują?

Coach

Coach – to osoba, która wspiera i wzmacnia rozwój osoby coachowanej w jej dążeniach do zmiany (w życiu zawodowym i/lub osobistym). W swej codziennej pracy profesjonalny coach kładzie duży nacisk na:

 • wspomaganie procesu uczenia – bo wskazuje kierunek, ale nie naciska i niczego nie wymusza; chce, aby osoba coachowana sama doszła do tego, czego potrzebuje i jak to osiągnąć,
 • stawianie właściwych pytań – bez nich wprowadzenie zmian w życiu może być niewykonalne; zamiast koncentrować się na przeszłości, bazuje na tym, co jest tu i teraz,
 • akceptację i szacunek względem wartości osoby coachowanej – on nie ocenia i zachowuje obiektywizm,
 • stymulowanie do twórczego i kreatywnego myślenia – chce, by osoby z którymi pracuje, poszukały rozwiązań, które w ich przypadku okażą się najlepsze; nie chce im niczego narzucać, co najwyżej ukierunkowuje ich działania na odpowiednie tory i jeśli to konieczne, to wskazuje im przestrzenie i działania wymagające korekty albo np. transformacji,
 • wagę wzajemnych relacji – tu nie ma sztywnych podziałów, zamiast nich jest szczerość, zaufanie oraz wzajemne poszanowanie autonomii tej drugiej osoby,
 • koncentrację na zasobach, które można wydobyć nie z otoczenia tylko z danego człowieka.

Trener

Trener – to osoba, która jest odpowiedzialna za cały proces edukacyjny, który dotyczy ściśle określonego zagadnienia, kompetencji albo dziedziny. Dzięki wsparciu trenera osoba, która jest trenowana, zdobywa potrzebną jej wiedzę i/lub umiejętności. Można również powiedzieć, że trener to osoba, która koncentruje się na przygotowaniu psychicznym i/lub fizycznym swoich podopiecznych. Jej główne zadania to:

 • wyszkolenie,
 • zmotywowanie.

W tym wypadku zasadniczym celem jest nie tyle samo przekazanie teoretycznej wiedzy, co raczej konkretnych umiejętności oraz sposobów zachowań (np. prowadzenia rozmowy sprzedażowej).

Mentor

Mentor – to autorytet, który wspiera, służy radą i doświadczeniem wszystkim tym, którzy chcą z niego skorzystać. W przypadku osoby mentora kluczowe są jego osobiste doświadczenia oraz to, co już sam przeżył – często się zdarza, że na tego rodzaju „bazie” konstruuje później konkretne strategie postępowania z osobami, które chcą się od niego czegoś dowiedzieć oraz nauczyć. Można również powiedzieć, że jest to osoba, która poprzez swoje własne działania inspiruje i pobudza do kreatywnego działania także i innych.

Psycholog

Psycholog – to osoba posiadająca kierunkowe (akademickie) wykształcenie. Psycholog za pomocą różnych rodzajów metod (np. rozmowy, obserwacji, wywiadu, ankiety, testów) gromadzi informacje o pacjencie i później na podstawie posiadanych zawodowych kwalifikacji (np. znajomości różnych teorii i koncepcji psychologicznych) stara się mu pomóc. W tym wypadku kluczowe jest poznanie osobowości oraz minionych zachowań osoby, która się do niego zgłasza. Psycholog często pomaga w zakresie zniwelowania np. zaburzonych form zachowania albo pomaga naprawić te sfery życia pacjenta, które go nie satysfakcjonują.

Z powyższych opisów wynika w sposób jednoznaczny, co różni poszczególne profesje. Zaraz będzie o tym, co je łączy.

Coach, trener, mentor i psycholog – co mają ze sobą wspólnego?

Wbrew pozorom tych wspólnych sfer działania jest co najmniej kilka. Oto one:

 • pomagają ludziom w rozwiązaniu ich życiowych problemów (na różne sposoby, ale cel jest ten sam – udzielenie fachowego wsparcia),
 • różne formy współpracy – poza spotkaniami w cztery oczy wszyscy praktykują także i te w poszerzonym gronie,
 • indywidualne podejście do klienta – każda osoba i sytuacja są inne, wymagają więc spersonalizowanego podejścia,
 • procesualizm – nic nie zmienia się od razu; potrzebny jest i czas, i zaangażowanie z obu stron,
 • dobrowolność – nikt nikogo do niczego nie zmusza, bo w ten sposób nie da się nikomu pomóc.
Autor artykułu
Ten artykuł nt. coachingu kariery jest napisany przez Super Coacha Magdalenę Ciesielską. Możesz dodać swój artykuł za darmo lub artykuł sponsorowany tutaj: DODAJ ARTYKUŁ

Leave a reply