Anna Dominika
Anna Dominika
Konsultacje filozoficzne/Philosophical Life Coaching
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Konsultacje filozoficzne/Filozoficzny life coaching

'Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na poszukiwaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.'

Marcel Proust

Witaj, mam na imię Anna i jako magister Filozofii, członkini Association for Coaching i coach w trakcie akredytacji, specjalizuję się w poradnictwie filozoficznym.

Za pośrednictwem narzędzi filozoficznych, takich jak myślenie analityczne i logika, spojrzenie na problem z różnych perspektyw, oraz dbałość o aspekt etyczny omawianych kwestii, pomagam moim klientom w znalezieniu najlepszych rozwiązań dla danej sytuacji.

W swojej pracy posługuję się metodą pytań sokratejskich, dzięki którym mój klient ma możliwość znalezienia w sobie zasobów do podjęcia działań nastawionych na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Korzystam także z nurtów filozoficznych, a zwłaszcza filozofii stoickiej, dzięki której przyglądamy się temu na co i jak możemy wpłynąć, a co z kolei należy puścić, jako wymykające się naszej kontroli.

Ponadto, z wykształacenia i zawodowo jestem także nauczycielką Philosophy & Religious Studies w Cambridge, UK (w tym adult learning), oraz lingwistką. Posiadam zatem wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii pozytywnej, oraz certyfikaty w obszarze professional life coaching i counselling skills (poradnictwo), co pozwala mi podchodzić do swojej pracy multidisciplinarnie, oraz dobierać jak najbardziej spersonalizowane metody do potrzeb każdego klienta.

Jednym z moich ulubionych narzędzi pracy jest trening uważności, czyli mindulness, pozwalający nam zanurzyć się w tu i teraz i lepiej radzić się z przebodźcowaniem i wyzwaniami szybko zmieniającego się współczesnego świata.

Moją mocną stroną jest nieustanne podnoszeniem swoich kwalifikacji, wysoka etyką zawodową, otwartość poznawcza i szczera chęć niesienia pomocy. Jestem głęboko przekonana, że wiedza prowadząca do samopoznania, a także szczera rozmowa - autentyczna relacja z drugim człowiekiem (w tym coachem) mają nieoceniony, pozytywny wpływ na psychikę człowieka.

Mogę Ci pomóc, jeżeli:

 • Czujesz, że przechodzisz przez trudności, które nazwałbyś/nazwałabyś kryzysem natury egzystencjalnej (tzw. ‘kryzys życiowy’ np. związany ze zmianą, utratą, trudnościami adaptacyjnymi) 
 • Czujesz, że utknąłeś/utknęłaś w miejscu i potrzebujesz inspiracji i motywacji do działania
 • Chcesz zamienić szkodliwe nawyki na te bardziej wspierające rozwój i samospełnienie
 • Potrzebujesz szczerej rozmowy w bezpiecznej przestrzeni, nie będąc poddawanym/poddawaną ocenie
 • Interesujesz się filozofią i naukami społecznymi i chciałbyś/chciałabyś porozmawiać o zagadnieniach z tego zakresu
 • Nurtują Cię pytania z obszaru teorii wartości, takie jak: Czym jest szczęście? Jaki jest sens życia? Co jest moim priorytetem na ten moment?
 • Chcesz popracować nad jakością komunikacji w swoich relacjach (metoda Porozumienie Bez Przemocy)
 • Jako pedagog z ponad 15 letnim stażem, mogę też pomóc, jeżeli doświadczas trudności w swoim rodzicielstwie
 • Potrzebujesz struktury i wsparcia w tworzeniu mapy swoich krótko i długoterminowych celów
 • Szukasz odpowiedzi na dylematy dotyczące zagadnień etycznych

Główne obszary moich zainteresowań naukowych i zawodowych:

 • Filozofia antyczna, egzystencjalna, oraz dialogu
 • Etyka (utylitaryzm, deontologia, etyka cnót)
 • Logoterapia – poszukiwanie sensu i samopoznanie
 • Techniki terapii poznawczo-behawioralnej (zorientowanej na zmianę zachowań i cel)
 • Kryzys egzystencjalny (pytania o sens życia, moje miejsce na świecie)
 • Szeroko pojęty rozwój osobisty i psychoedukacja
 • Aktywizacja oraz umacnianie zasobów kobiet (women empowerment)
 • Zdrowie psychiczne i dobrostan (wellbeing) dzieci i młodzieży
 • Tematyka z zakresu duchowości Wschodu, zwłaszcza Buddyzm
 • Psychologia pozytywna
 • Praca z ciałem, przede wszystkim praktyka jogi
 • Mindfulness

Koszt 60-minutowej konsultacji to 100 zł.  Zapraszam także do bezpłatnej, wstępnej konsultacji telefonicznej (15 minut). Ponadto, chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania mailowo :)

*Posiadam kwalifikacje zarówno z Polski, jak i UK. Sesję mogę prowadzić po polsku, lub po angielsku.* 

Ponadto, przeszłam przez proces terapii wasnej w nurcie jungowskim i jestem w superwizji prowadzonej przez Coaching Academy.

Poniżej podaję moje kwalifikacje, w duchu transparentności, certyfikaty są do wglądu na życzenie klienta.

Kwalifikacje:

 • Life Coaching Diploma - The Coaching Academy (The Association for Coaching  accredited) - w trakcie
 • Introductory Associate Membership of the Association for Coaching 2024
 • Professional Life Coaching Certificate (CPD accredited) – Alison 2024
 • Diploma in Education and Training Focus Award – Britannia Education 2023
 • TQUK Level 2 Certificate in Counselling SkillsCambridge Regional College 2021
 • CACHE Level 2 Certificate in Children and Young Peoples’ Mental Health – Cambridge Regional College 2021
 • Dyplom Magistra Filozofii – Uniwersytet Gdański 2019

Wybrane szkolenia:

 • Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – Palouse, US
 • Philosophical Life Coaching – CityLit London 
 • The Power of Beliefs in Coaching - The Coaching Academy 
 • The Science of Intergenerational Trauma with Dr Deba Choudhury - Seed Talks 
 • The Neuroscience of Emotions with Neuroscientist Faissal Sharif - Seed Talks 
 • Introduction to Life Coaching - The Academy of Coaching 
 • Effective Learning Strategies – NEU 
 • Equality, Diversity, and Inclusion – Stephen Perse Foundation 
 • Teaching Pupils with ADHD & Teaching Autistic Pupils 
 • Communication Skills – Motivation and Persuasion - Alison 
 • Introduction to Social Psychology – University of Cambridge 
 • Safeguarding Adults – NHS 


Anna Dominika | Wszystkie wydarzenia Coacha