Rafał Pawlos
Rafał Pawlos
Coaching biznesowy/managerski/sportowy
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Od ponad 15 lat pracuję z Klientami indywidualnymi oraz zespołami nad tematami związanymi z celami biznesowymi oraz życiem prywatnym. Od wielu lat rozwijałem się w firmach korporacyjnych przechodząc przez poszczególne obszary zawodowe i stanowiska:  Doradcy Klienta, managera zespołu, rekrutera, Trenera, Coacha, Mentora oraz HR Business Partnera wspierającego struktury biznesowe. Posiadam zróżnicowane doświadczenia w pracy z grupą/zespołem oraz Klientami indywidualnymi oraz z różnymi stanowiskami: od szeregowego Pracownika po Managera i Dyrektora.

Obszary mojej pracy

Pracuję w trzech głównych obszarach tematycznych:

Praca z biznesem:

– coaching managerski (rozwój kompetencji)
– szkolenia biznesowe (rekrutacja, zarządzanie, organizacja, pochodne)
– coaching zespołowy i grupowy (praca nad celami)
– mentoring oraz konsulting (kwestie wniesione przez Klienta)

Praca  ze sportowcami:

– trening mentalny
– praca z motywacją zawodnika
– praca nad przekonaniami
– budowanie odporności na stres
– inne zagadnienia psychologii sportu

Praca z Klientami poza w/w obszarami:

– wyzwania motywacyjne
– definiowanie i priorytetowanie celów
– planowanie działań oraz strategii
– organizacja pracy własnej
– budowanie odporności na stres

Jak pomagam Klientom

Jednym z najważniejszych elementów we współpracy jest dobry kontakt którzy tworzy nić porozumienia i pozwala na długofalowe zaufanie. Dlatego stawiam na relacje oparte na partnerstwie i właściwej relacji. Dbam o to aby Klient/Klienci czuli się dobrze i komfortowo co pozwala nam efektywnie współpracować.

– Pracuję metodologią dostosowaną do potrzeb Klienta – czasami może to być coaching i zadawanie pytań, czasami mentoring lub konsultacja. Zawsze centrum uwagi stanowi osoba Klienta oraz cel do którego dąży

– Skupiam się na aspektach praktycznych – dbam o zachowanie balansu między teorią, a praktyką. Każdej, nawet doskonałej teorii powinno towarzyszyć praktyczne działanie,  które przełoży się na końcowy rezultat. Oznacza to rozsądne zastosowanie omawianej teorii w praktyce

– Pracuję na wielu poziomach  – to oznacza iż w pracy z Klientem  sięgam nie tylko do aspektu funkcjonowania ale również   sposobu myślenia, postawy, wewnętrznych barier jeśli one w danym przypadku determinują zachowania i osiągnięcie celu

– Elastyczność współpracy i życzliwość – praca z Klientem oparta jest o  wzajemne zrozumienie, a ja towarzyszę mu w drodze do danego celu


Rafał Pawlos | Wszystkie wydarzenia Coacha

Brak wydarzeń