Alicja Dzierżak
Alicja Dzierżak
Coaching w oparciu o potrzeby | Coaching w nurcie NVC IFS | Life coaching | Coaching relacji
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Alicja Dzierżak | Wszystkie wydarzenia Coacha