Anna Connor-Łakomy
Anna Connor-Łakomy
Executive Coaching
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Jestem certyfikowanem coachem Neuroleadership Institute w Brain-Based Coaching, akredytowanym przez ICF. Brain-based coaching skupia się na wykorzystaniu neuronauki do zmiany myślenia i nauki bardziej świadomego zarządzania własnym myśleniem i działaniem. Zaczynamy od stworzenia stanu “do”, w kontraście do “od" przy procesie wyznaczania celów, kierujemy uwagę na nagrodę, a odwracamy od zagrożenia co nie tylko jest znacznie skuteczniejszym, ale i przyjemniejszym działaniem. Coachee pracuje metodycznie w kierunku realizacji celów, a coach ułatwia proces poprzez generowanie spostrzeżeń i nowych połączeń w mózgu. Energia i motywacja wytworzone przez te spostrzeżenia są częścią tego, co pomaga coachee zachować zaangażowanie podczas 3-6 miesięcznego okresu coachingu.
 
Coach współpracuje z coachee, aby podczas każdej sesji ustalać konkretne działania, które z czasem prowadzą do wytworzenia nowych nawyków związanych z myśleniem i zachowaniem coachee.
 
Pracuję na bardzo szerokim wachlarzu sprawdzonych, naukowych narzędzi diagnostycznych, które u większości osób odblokowują zupełnie nowe pokłady podświadomości i potencjału. 


Anna Connor-Łakomy | Wszystkie wydarzenia Coacha