Matylda Marczak
Matylda Marczak
facilitator, coach, supervisor
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Rozwojem osobistym i psychologią interesuję się od zawsze, a od 10 lat regularnie wspieram innych w ich własnym rozwoju prowadząc własną praktykę zawodową pod nazwą EQ Matylda Marczak. Pracuję również w Instytucie Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i jestem Przewodniczącą Komisji Etyki polskiej Izby Coachingu.

Posiadam certyfikację do pracy w oparciu o metodologię Extended DISC®  - narzędzia dostarczającego informacji o stylach komunikacji, sposobie podejmowania decyzji, mocnych stronach, motywatorach wewnętrznych, stylach zarządzania czy osobistych aktywatorach stresu. W każdym z powyższych aspektów w zależności od potrzeb mogę wykonać jedną z trzech analiz: Extended DISC® Analizę Indywidualną, Extended DISC® Analizę Pary Pracowników lub Extended DISC® Analizę Zespołu.

Pracuję według najwyższych standardów Kodeksu Etycznego Izby Coachingu oraz Kodeksu International Coach Federation bazując na narzędziach i metodach pracy właściwych dla coachingu.

Aktywnie wspieram środowisko coachingowe uczestnicząc w roli prelegenta na spotkaniach naukowo-coachingowych, panelach dyskusyjnych, konferencjach, prowadząc wykłady w temacie swojej specjalizacji oraz udzielając eksperckich wypowiedzi do mediów.

Mam za sobą około 2000 godzin sesji coachingowych .
 
http://matyldamarczak.pl


Matylda Marczak | Wszystkie wydarzenia Coacha

Brak wydarzeń