Matylda Marczak
Matylda Marczak
Executive Coach, Mentor, Supervisor
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Akredytowana przez European Mentoring and Coaching Council Senior Coach.
Superwizor Coachingu.
Certyfikowana Facylitatorka. Trenerka, Mentorka.
Członkini European Mentoring and Coaching Council. Członkini Izby Coachingu.
Przewodnicząca Komisji Etyki w polskiej Izbie Coachingu.

Licencjonowana konsultantka narzędzia Extended DISC®
Wykładowczyni na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS.

Aktywnie wspieram środowisko coachingowe uczestnicząc w roli prelegentana spotkaniachnaukowo-coachingowych, panelach dyskusyjnych, konferencjach, prowadząc wykłady w temacie swojej specjalizacji oraz udzielając eksperckich wypowiedzi do mediów.

Psychologia jest moją pasją od zawsze. Zawodowo, swoich Klientów w rozwoju osobistym wspieram już od 2010 roku
Prowadzę własną praktykę zawodową. Jednocześnie pracuję w Instytucie Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Samych sesji indywidualnych przeprowadziłam blisko 2 500 godzin.

W coachingu pracuję według najwyższych standardów Kodeksu Etycznego Izby Coachingu, Kodeksu Etycznego European Mentoring and Coaching Council oraz Kodeksu International Coach Federation bazując na narzędziach i metodach pracy właściwych dla coachingu.  W pozostałych rolach, które pełnię, zawsze respektuję etyczne zasady właściwe dla kultury, w której żyjemy.

Ponieważ mam duże doświadczenie w szerokiej gamie problemów, dylematów i potrzeb moich klientów, charakteryzuje mnie wszechstronność tematyczna.

Jednak jako specjalizację mogę wymienić inteligencję emocjonalną, kompetencje społeczne, podnoszenie poczucia własnej wartości, motywacji osobistej oraz tworzenie zdrowych, budujących relacji.

Jestem także certyfikowanym trenerem do pracy z klientami w oparciu o metodologię Extended DISC® - narzędzia dostarczającego informacji o stylach komunikacji, sposobie podejmowania decyzji, mocnych stronach, motywatorach wewnętrznych, stylach zarządzania czy osobistych aktywatorach stresu. W każdym z powyższych aspektów w zależności od potrzeb mogę wykonać jedną z trzech analiz: Extended DISC® Analizę Indywidualną, Extended DISC® Analizę Pary Pracowników lub Extended DISC® Analizę Zespołu.

W pracy koncentruję się na kształtowaniu spójnej osobowości, rozwijaniu samoświadomości i odpowiedzialności za podjęte decyzje. A także, na rozwijaniu umiejętności samowspółczucia (self-coampassion).

Pracuję EKLEKTYCZNIE korzystając z wiedzy różnych nurtów psychologicznych. Między innym z nurtu psychodynamicznego, humanistycznego, poznawczego, behawioralnego, procesowego, prowokatywnego czy systemowego. Ale także z neurolingwistyki, pracy z ciałem, nauk dalekiego wschodu i wielu innych dziedzin wspierających rozwój i skuteczność osobistą.

 
http://matyldamarczak.pl


Matylda Marczak | Wszystkie wydarzenia Coacha