Katarzyna Herman
Katarzyna Herman
Life Energy & Consciousness Coach
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Łączę różne metody pracy, docierające bezpośrednio do źródła. Mam doświadczenie w tradycyjnym coachingu, terapii, podejściu systemowym, medytacji, pracy z intencją.


Katarzyna Herman | Wszystkie wydarzenia Coacha