Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Pracę zawodową rozpoczęłam w rodzinnej firmie. Przechodząc przez wszystkie szczeble kariery – od stażysty do dyrektora – poznałam mechanizmy rządzące firmami. Wówczas nauczyłam się pracować z ludźmi i nimi zarządzać. Tematyka HR jest mi najbliższa. Praca blisko ludzi na każdym szczeblu sprawiła że, potrafię zrozumieć problemy, z jakimi zmagają się zarówno pracownicy jak i menadżerowie. 
Posiadam ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe, a  budowanie relacji, rozwiązywanie konfliktów i działalność operacyjna to wszystko co mnie napędza do działania.

Dziś jestem coachem. Dzięki doświadczeniu zawodowemu ale i pasji jaką w sobie noszę – słuchanie ludzi, zrozumiałam, że mogę, rozpalać motywację, pobudzać marzenia by sami odkryli swój potencjał.

Łącząc swoją wiedzę i doświadczenie z umiejętnościami, które rozwijam przez ostatnie lata dzielę się tym co pomaga ludziom w rozwijaniu ich wrażliwości, odkrywaniu możliwości. Używając równocześnie wiedzę, doświadczenie oraz zabawę towarzyszę ludziom w świadomym realizowaniu zmian.

Prywatnie jestem mamą Zosi i Piotra, to dzięki nim nauczyłam się spoglądać na życie z pasją i fantazją.

Lubię panować nad sytuacją, wykształcenie inżynierskie pozwala mi zerkać na świat rzeczowo i realnie,
a moja dusza nie pozwala zapomnieć o tym co najważniejsze.  

Prowadzę coachingi indywidualne i zespołowe dla osób stojących u progu ważnych życiowych decyzji, rozwoju własnej kariery, odnalezienia swojego sensu w życiu.

Usłyszałam kiedyś, że pomagam swoim klientom złapać wiatr w żagle, cóż żeglarstwo jest dla mnie sportową pasją.


Maria Wojtas-Klima | Wszystkie wydarzenia Coacha