Stella Wiśniewska
Stella Wiśniewska
Life coaching, business coaching, rozwój samoświadomości.
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola

Opis

Mam taką moc, że przyciągam ludzi – nie tworzę barier, nie oceniam, wolę – z zasady myśleć o ludziach dobrze niż źle.
Mam w sobie ogromną ciekawość człowieka. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, poznawać ich punk widzenia, znajdować nowe drogi komunikacji i sposoby na porozumienie. Jednym słowem inspiruje mnie nasza – ludzka różnorodność.
Decyzję, by na stałe – zawodowo związać się z coachingiem podjęłam, gdy sukcesy kolejnych osób, z którymi pracowałam, utwierdzały mnie, że warto.
Dziś wiem, że to zawód wybrał mnie i coaching był tylko kwestią czasu – wykorzystaniem możliwości na własny rozwój i szansy na podnoszenie jakość życia innych ludzi.
Doceniam różnorodność.
Działam na wzorcach osobowości.
Znajduję potencjał.
Oswajam słabsze strony.
Zapraszam na stronę https://stella.coach
 
Skończyłam studia podyplomowe na kierunku Coaching w życiu i biznesie, na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Uczyłam się od akredytowanych przedstawicieli trzech głównych instytutów zrzeszających i szkolących coachów z całego świata (ICC, ICF, Norman Benett Group).
Kursy:
"Certyfikowany Coach LCC"
LCC Szkoła Coachów Opole
"Psychologiczne aspekty zarządzania własnymi emocjami - inteligencja emocjonalna na wyciągnięcie ręki"
Teichert & Partners
"Profesjonalne prowadzenie rozmów oceniająco - rozwojowych"
Teichert & Partners
"Psychologiczne aspekty zarządzania i współpracy - DIVERSITY a procesy komunikacyjne"
Teichert & Partners
 


Stella Wiśniewska | Wszystkie wydarzenia Coacha