coaching duchowy

“Coaching duchowy” od Blaise Pascal’a | Teoria gier

Krótkie streszczenie “Teorii gier” wielkiego filozofa Blaise Pascal’a, który w swoich rozważaniach na temat duchowości, wiary i religii uważa, że warto zrobić dobry zakład i postawić na niepewną wygraną. 

Jeśli założysz się być niewierzącym:

Życie bez wiary jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ możliwa „strata” w przypadku istnienia Boga jest nieskończenie wielka – wieczna męka. Jeśli natomiast Bóg nie istnieje, to cena „wygranej” jest niewielka – niewiara nic nam nie daje i niczego od nas nie wymaga. Prawdziwą korzyścią z ateistycznego wyboru będzie brak lub zmniejszenie kosztów związanych z kultem religijnym.

Jeśli założysz się być wierzącym:

Życie zgodnie z kanonami wiary nie jest niebezpieczne, choć trochę trudniejsze ze względu na konieczne praktyki religijne, np. różnego rodzaju restrykcje, rytuały i związane z nimi koszty. Koszt „przegrania” w razie nieistnienia Boga jest niewielki – poświęcony czas i koszty rytuałów. Ale możliwy „zysk” w przypadku istnienia Boga jest nieskończenie wielki – zbawienie duszy, życie wieczne. „Czego ryzykujesz dokonując takiego wyboru? Staniesz się wiernym, uczciwym, pokornym, wdzięcznym, dobrze postępującym człowiekiem, zdolnym do szczerej, prawdziwej miłości. Tak, oczywiście, zostaną zakazane podstawowe przyjemności – (10 przykazań Bożych) – ale czy nic nie otrzymasz w zamian? Mówię ci, wiele zyskasz nawet w tym życiu, a z każdym krokiem na wybranej ścieżce zysk będzie stawał się dla Ciebie coraz bardziej niewątpliwy oraz co raz bardziej mało znaczące to, wobec czego założyłeś się w stosunku do nieskończoności, nic przy tym nie tracąc”.

Teoria gier (B. Pascal)


Blaise Pascal – francuski matematyk, fizyk i filozof religii.

Leave a reply