Kompetencje miękkie & kompetencje twarde

Kompetencje miękkie & kompetencje twarde – jak je w sobie odkryć i nad nimi pracować?

Pytanie o kompetencje miękkie i kompetencje twarde jest podstawowym elementem każdej rozmowy rekrutacyjnej, niezależnie od specyfiki zawodu, na który się aplikuje. Informacje na ten temat są spisywane pokrótce w CV, nawet jeśli osoba je redagująca nie wie dokładnie, jaka definicja kryje się za tymi określeniami. Otóż niniejsza terminologia odnosi się do dwóch typów umiejętności personalnych.

  1. Pierwszy z nich dotyczy uwarunkowań psychofizycznych, wynikających z charakteru danej osoby.
  2. Drugi odnosi się bezpośrednio do zasobów wiedzy, zdobytej na etapie edukacji teoretycznej oraz doświadczeń praktycznych.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na to rozróżnienie?

Dokładna analiza własnych kompetencji miękkich i kompetencji twardych może ułatwić wybór ścieżki potencjalnej kariery, lecz przede wszystkim, pielęgnowanie własnych zasobów intelektualnych jest kapitałem, w który warto inwestować czas i energię, aby się rozwijać oraz lepiej poznać samego siebie. Jak do tego podejść, od czego zacząć?

Kompetencje twarde – jesteś tym, co wiesz

Kompetencje twarde w przeciwieństwie do kompetencji miękkich można o wiele łatwiej poddać jednoznacznej ocenie, gdyż o ich występowaniu prawie zawsze zaświadczają odpowiednie dokumenty, takie jak certyfikaty, świadectwa lub dyplomy, które otrzymuje się po ukończeniu konkretnej szkoły czy kursu. Co więcej, ich posiadanie nie musi być zależne od aspektów biologicznych – w większości przypadków wystarczy wola oraz determinacja do nabycia określonych umiejętności, choć niekiedy faktycznie mogą istnieć przeszkody niezależne od dozy wkładanego zaangażowania, np. brak talentu do uprawiania takiej lub innej dziedziny sportu czy sztuki.

Zgodnie ze stwierdzeniem, że „człowiek uczy się całe życie” regularne poszerzanie kompetencji twardych może przynieść korzyści w postaci awansu w pracy, dodatkowych profitów finansowych bądź zwyczajnej satysfakcji, dzięki której osoba czuje się bardziej spełniona. Doskonalenie tego rodzaju umiejętności polega na szukaniu okazji do zgłębiania wiedzy, poznawania nowych jej obszarów, kierowania się ciekawością. Realizacja takich ambicji odbywa się wtedy, gdy można czerpać z doświadczenia i wskazówek specjalisty lub nauczyciela danej dziedziny – obojętnie, czy dochodzi do tego w klasycznej sali lekcyjnej, czy podczas pracy na konkretnym stanowisku.

Kompetencje miękkie – jesteś tym, co czujesz

Kompetencje miękkie w porównaniu do kompetencji twardych są mniej transparentne. Ich diagnoza jest najczęściej subiektywna i wymaga poświęcenia większej ilości czasu na obserwacje. Predyspozycje tej kategorii są wypadkową temperamentu danej osoby, jej osobowości, upodobań oraz tego, w jaki sposób została wychowana. Zalicza się do nich wszelkie umiejętności interpersonalne, a także styl w jakim ktoś podejmuje powierzone mu działania. Punktualność, odpowiedzialność, zdolność do pracy pod presją bądź łatwość w nawiązywaniu kontaktu to cechy bardzo indywidualne, aczkolwiek można nad nimi pracować.

Coaching – profesjonalne wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji miękkich/twardych

Rozpoznanie oraz stymulowanie własnych kompetencji miękkich wymaga dobrego samopoznania. Do tego celu często przydatna okazuje się pomoc coacha, który dysponuje odpowiednimi technikami, wspierającymi odkrywanie lub modyfikowanie mocnych i słabych stron. Wieloletnie doświadczenie na tym polu posiada Magdalena Ciesielska – dyplomowany coach z Poznania i Warszawy. Sesje pod okiem trenera personalnego sprzyjają modelowaniu własnych nawyków. Zatem jest to odpowiednia przestrzeń do pracy nad kompetencjami miękkimi, a także planowania działań ku rozwojowi kompetencji twardych.

Artykuł sponsorowany
Ten artykuł nt. kompetencji miękkich & kompetencji twardych jest artykułem sponsorowanym. Możesz dodać swój artykuł za darmo lub artykuł sponsorowany: DODAJ ARTYKUŁ.

Leave a reply