Opis

Kryzys jakiego może doświadczyć każda osoba, poza swoim negatywnym oddźwiękiem posiada również charakter rozwojowy. Osoba w trakcie kryzysu doświadcza wielu nowych sytuacji i często poznając siebie na nowo odkrywa nowe pokłady zasobów, umiejętności, możliwości oraz zauważa, że otaczają ją ludzie, na których wsparcie może liczyć. Takie nowe doświadczenie wydobywają z kryzysu jego rozwojowy potencjał. Często sami zauważamy, że kiedy po kryzysie wracamy do stanu równowagi, mamy w sobie duże pokłady energii, którą możemy wykorzystać do naszego rozwoju na różnych płaszczyznach. Ale bywa również tak, że trudno nam zauważyć takie możliwości i wówczas wskazana jest profesjonalna pomoc coacha i mentora kryzysowego. Trudne i kryzysowe sytuacje są powodem wielu problemów, zmartwień, a nawet chorób psychicznych i somatycznych. Warto jednak nauczyć się dostrzegać w nich również pozytywne strony. Właśnie to jest podstawowym celem coachingu i mentoringu kryzysowego. Osoby, uczestniczące w sesjach wraz z coachem szukają możliwości rozwoju i korzystnych zmian wynikających z okoliczności, w których się znalazły. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej formy wsparcia. Zapraszam na spotkanie ze mną, m.in. osoby wypalone zawodowe, będące w kryzysie przełomu połowy życia, znajdujące się w sytuacji okołorozwodowej. Pracuję również z menadżerami.

Dodaj opinię

Artur Zwiech
Artur Zwiech
coaching kryzysowy, coaching kariery, mentoring
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola