Listopad
01 niedziela

Konsultacje kariery

nie, 1 Listopad 2020 - nie, 3 Styczeń 2021 (20:00 - 22:00) 
Online

Opis

Spotkanie wstępne (2 godz.) – Dzięki niemu wzajemnie poznamy się oraz określimy Twoje oczekiwania wobec konsultacji i cele współpracy. Następnie zaplanujemy kolejne spotkania oraz zatwierdzimy
zasady naszej współpracy. Pamiętaj! Już wtedy rozpoczniemy pracę nad Twoim celem!

Kolejne spotkania (po 1,5 godz.) – Każde z nich jest w pełni indywidualne, dopasowane do Twoich celów, przy czym modyfikuję je adekwatnie do Twoich bieżących potrzeb i oczekiwań. Ilość i formę spotkań uzależniam od Twojego celu, dzięki czemu współpraca z Tobą jest w dużej mierze niepowtarzalna. Najczęściej jednak poruszamy wspólnie następujące kwestie:
• analizujemy Twoją dotychczasową ścieżkę zawodową,
• analizujemy Twoje mocne i słabe strony (prywatna analiza SWOT) oraz wartości i preferencje zawodowe (także z wykorzystaniem narzędzi testowych),
• opracowujemy i wspólnie poprawiamy dokumenty aplikacyjne, stawiając na ich przejrzystość i czytelność oraz wyeksponowanie Twoich mocnych stron
i osiągnięć, dbając o ich spójność z Twoimi celami zawodowymi,
• przeprowadzamy trening rozmowy rekrutacyjnej z wykorzystaniem kamery wideo,
• porządkujemy i budujemy sieć kontaktów przydatnych w Twoim rozwoju zawodowym,
• konsultujemy Twoją obecność i wizerunek w Internecie,
• pracujemy nad Twoimi emocjami i motywacją poprzez wzmacnianie emocji sprzyjającym realizacji celów, redukcję (wygaszenie) stresu i emocji hamujących, wzmacnianie poczucia kompetencji i sprawstwa oraz realistycznej samooceny, wzmacnianie optymizmu opartego na racjonalnych przesłankach,
• pracujemy nad poprawą Twojej systematyczności i efektywniejszej organizacji zadań w czasie,
• przyglądamy się Twojej pracy zawodowej na tle innych sfer życia dla zrównoważenia całości w myśl zasady work-life balance.

Spotkanie końcowe / podsumowanie współpracy (1,5 godz.) – Wspólnie omawiamy efekty oraz porównujemy wyniki z założonymi celami. Następnie planujemy dalsze działania, abyś wiedział/a, jak utrzymać
się na właściwym kursie. Decydujemy również czy kończymy na tym etapie współpracę czy też są jeszcze obszary wymagające przepracowania i mojego wsparcia.

Kalendarz
Wybierz datę rezerwacji coachingu

Dodaj opinię

Michał Stolarczyk
Michał Stolarczyk
Konsultacje kariery
Wyślij wiadomość

E-mail pomyślnie wysłany do Coacha

E-mail nie został wysłany - wybrany Coach nie ma aktywnych wydarzeń coachingowych.

Uzupełnij brakujące pola