coaching grupowy i zespołowy

Coaching grupowy & coaching zespołowy – poznaj specyfikę

Profesjonalny trener rozwoju osobistego w ofercie swoich usług posiada przynajmniej kilka typów coachingów, w których się specjalizuje. Obok sesji indywidualnych, podzielonych wedle konkretnych obszarów ingerencji, dostępne są spotkania organizowane z myślą o zorganizowanym gronie kilku bądź kilkunastu osób, uczęszczających na te same spotkania. Np. Coach Magdalena Ciesielska na terenie Poznania i Warszawy prowadzi dwa ich rodzaje – coaching grupowy oraz coaching zespołowy. Na czym polegają, czym się różnią oraz komu są zalecane?

Coaching grupowy – przyciąganie podobieństw

Coaching grupowy zrzesza klientów o tożsamych potrzebach i celach, którym stwarza warunki do wzajemnego wspierania się w procesie rozwoju oraz wprowadzania zmian. Dzięki możliwości wzajemnego oddziaływania, przyglądania się swoim postawom dochodzi do wymiany doświadczeń, pozwalającej na zweryfikowanie własnych przekonań, wartości, pragnień itd., a także na zwiększenie motywacji do pracy nad sobą. Podstawą tego typu coachingu jest dyskusja, której kierunek wyznacza coach. Jego rolą jest także wprowadzanie adekwatnych do okoliczności technik i kontrolowanie tempa pracy.

Podczas coachingu grupowego każdy z jego uczestników jest traktowany w sposób indywidualny, a tym samym realizuje odrębny od pozostałych plan. Dzięki temu klienci mają szansę wspiąć się na wyżyny własnych możliwości w zakresie, który jest przez nich pożądany i akceptowalny, bez porównań i presji ze strony członków grupy. W tym przypadku liczebność ma służyć inspiracji oraz wzajemnemu stymulowaniu, a nie ujednoliceniu postaw. Co istotne, w trosce o dyskrecję, wynikającą z zasad etycznych wszystkich, którzy biorą udział w sesji obowiązuje zasada poufności.

Korzyści płynące z coachingu grupowego:

 • znalezienie nowych metod samodoskonalenia się;
 • zniwelowanie negatywnych nawyków lub postaw;
 • poszerzenie samoświadomości i nowej perspektywy;
 • wymiana doświadczeń i pomysłów;
 • otrzymanie wsparcia i zrozumienia;
 • nawiązanie relacji z osobami o podobnym profilu.

Coaching zespołowy – jeden za wszystkich

Coaching zespołowy w przeciwieństwie do grupowego dedykowany jest gronu osób pozostających ze sobą w zależnościach strukturalnych, np. zawodowych, które ma wspólny cel. Z tego względu klienci traktowani są jak jeden organizm, wymagający usprawnienia w konkretnych dziedzinach funkcjonowania. Zadaniem coacha jest wprowadzenie metod pozwalających na zharmonizowanie zespołu, wzmocnienie jego efektywności bądź polepszenie relacji między jego członkami. Z tej metody współpracy z trenerem personalnym korzystają często firmy i zrzeszenia.

Korzyści płynące z coachingu zespołowego:

 • wypracowanie wspólnej ścieżki rozwoju;
 • poprawa jakości komunikacji;
 • lepsze poznanie członków zespołu i zintegrowanie;
 • zwiększenie motywacji do działania i wydajności;
 • zyskanie umiejętności unikania konfliktów.

Artykuł sponsorowany
Ten artykuł nt. coachingu w Polsce jest artykułem sponsorowanym. Możesz dodać swój artykuł za darmo lub artykuł sponsorowany: DODAJ ARTYKUŁ.

Leave a reply