coach

Jak pracuje coach? Poznaj podstawowe pojęcia

Coach to osoba wspierająca proces szeroko pojętego rozwoju. Swoje usługi świadczy na zasadzie partnerstwa, w ramach którego klient, czyli tzw. coachee, otrzymuje narzędzia poznawcze, aby móc wyciągnąć samodzielne wnioski, a następnie zdecydować, czy zamierza je wykorzystać. Konsultacja z trenerem personalnym może dotyczyć niemal każdej sfery życia – od kwestii osobistych, przez interakcje społeczne, aż po aktywność zawodową. Do cieszących się największym zainteresowaniem należą:

  • Coaching osobisty;
  • Coaching relacji;
  • Coaching kariery;
  • Coaching biznesowy.

Wszystkie z powyżej wymienionych dziedzin coachingu mogą być realizowane w wielorakich formach, w zależności od dostępnych możliwości, specyfiki danej sytuacji bądź indywidualnych preferencji osoby korzystającej z tego rodzaju usług. Tryb pracy coacha może odbywać się m.in. pod postacią sesji, szkoleń, kursów, warsztatów czy też meetupów. Aktualnie każda z opcji może być prowadzona online albo offline  Czym są i jaki jest ich cel?

Sesje i meetupy – dyskusja z samym sobą

Klasyczny, indywidualny lub kameralny, trening personalny podobnie jak w przypadku wizyt u psychologa lub korepetytora, jest podzielony na kilkudziesięciominutowe sesje. Odbywają się one regularnie, wg ustalonej częstotliwości, zgodnie z potrzebami klienta. To w jaki sposób przebiegają spotkania zależy od przedmiotu podejmowanej pracy. Sesja z reguły obejmuje zarówno część teoretyczną – skupioną na szczerej rozmowie między stronami, w celu znalezienia przyczyny problemu albo jego rozwiązania – jak i zadania praktyczne, uczące umiejętności adaptacyjnych.

Mniej poufnym rodzajem coachingu są meetupy. Niewielkie panele dyskusyjne dają możliwość grupowego omówienia problematyki. W trakcie ich trwania nie tylko trener personalny wykłada posiadaną wiedzę, lecz również sami uczestnicy dzielą się własnymi doświadczeniami i pomysłami. Ten rodzaj spotkań rozwojowych cieszy się uznaniem wśród osób, którym zależy na znalezieniu wsparcia, inspiracji oraz budowaniu wspólnoty o podobnych celach życiowych. Wykorzystywany jest także w firmach przy jednorazowej interwencji coacha, np. gdy zachodzi konieczność zaradzenia problemom interpersonalnym w zespole.

Kursy, szkolenia, warsztaty – wspinaczka na szczyt

Coachowie z inicjatywy własnej lub na zaproszenie konkretnej firmy czy instytucji organizują również kursy poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z rozwojem osobistym. W ich trakcie uczestnicy identyfikujący się z problematyką, mają szansę zapoznać się z podstawowymi teoriami oraz technikami radzenia sobie z nią. O ile program tego typu spotkań jest dość rozbudowany, o tyle szkolenia prowadzone przez trenera personalnego są krótsze, a ich uczestnicy posiadają już pewną wiedzę. Stąd, bardzo często są związane z coachingiem biznesu.

Osobom, które pragną nabyć bądź doszlifować wybrane umiejętności społeczno-psychologiczne w praktyce poleca się warsztaty z coachem. Biorąc w nich udział, uczestnik  ma okazję przećwiczyć konkretne odruchy oraz przeanalizować i skorygować swoje nawyki. Zainicjowane przez prowadzącego symulacje pozwalają uczestnikom przygotować się do realnych wyzwań  zawodowych lub prywatnych.

Artykuł sponsorowany
Ten wpis nt. form pracy coacha jest artykułem sponsorowanym. Możesz dodać swój artykuł na blogu SuperCoach.pl za darmo lub artykuł sponsorowany ➜ DODAJ ARTYKUŁ

Leave a reply